Ny rapport från Skolverket – It-användning och it-kompetens i skolan

I veckan gick Skolverket ut med nytt pressmeddelande där de skriver att antalet datorer i skolan har ökat men att behovet av kompetensutveckling är stort.

Rapporten It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverket sammanfattar rapporten så här:
Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer sedan den senaste undersökningen 2008. Men fler antal datorer har inte inneburit att it används mer i undervisningen. Användningen av it är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre år sedan. Det framkommer också att många lärare upplever att det finns stora brister i it-stödet och utrustningen.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och rektorer visar rapporten. Hur datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet, är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.

När det gäller kompetensutveckling kopplat till it i undervisningen så är jag övertygad om att vi, först och främst, måste tänka utifrån ett lärande-perspektiv, vilket lärande vill vi komma åt med hjälp av digitala lärresurser? Vad kan vi göra med hjälp av it i skolan som vi inte kan göra annars?

Vi behöver planera lärarnas kompetensutveckling utifrån hur vi lär? Jag tänker att lärare måste få möjligheter att lära tillsammans genom att t ex själva testa på olika verktyg, t ex genom work shops. De behöver tid att träna, tillsammans med andra, och att se saker i ett sammanhang. Vi måste även ha mod att våga prova nytt tillsammans.

Flera av resultaten i rapporten gör mig bekymrad utifrån att jag får känslan att många lärarna inte lever i nuet,  2013. 20% av grundskolelärarna i rapporten säger att it i skolan inte alls utvecklar elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga. Precis som läkarnas redskap förändras och utvecklas för att lättare bota sina patienter, likväl förbättras och utvecklas lärarnas verktyg för att arbeta med elevers lärande. Jag har mycket svårt att förstå hur it i skolan inte skulle utveckla elevernas kommunikation och samarbetsförmåga. Jag tänker att lärare som menar det antingen är rädda för något eller så har de helt enkelt ingen aning om vad de säger nej till. Oavsett vad, så går det att jobba med.

Det finns såklart även resultat i rapporten som glädjer mig : Närmare fyra av tio lärare tycker att it i skolan i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg. Grundskollärare tycker också att it ökar elev- ernas motivation för skolarbetet, utvecklar förmågan till källkritik av internet samt stimulerar lärande. Det är framför allt grundskollärare i årskurs 1–3 som tycker att it ökar elevens motivation för skolarbetet och stimulerar lärande.

Vi tutar och kör vidare!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s