UR Samtiden – Sociala medier i skolan

Nätmobbing har varit ett aktuellt ämne under en längre tid. Detta är en diskussion som vi måste föra på skolorna och arbeta med främjande och förebyggande.  Jag ser dock en risk att rädslan för nätmobbing kan ta över så att vi förbjuder eleverna att använda internet/mobiler när de är i skolan. Jag tänker att skolan har ett ansvar i att eleverna lär sig att vara människor, med allt vad det innebär, både ansikte mot ansikte men även på nätet när våra ungdomar sitter bakom en skärm eller vid en telefon. Vi måste vara ett stöd för våra barn och elever så att de lär sig hantera sina verktyg. Detta gör vi inte genom att t ex förbjuda mobiltelefoner. Sedan vet jag mycket väl att det kan skapa en oro i ett klassrum och skapa dålig studiero pga mobilerna och elevernas nyfikenhet att ha koll på sina sociala nätverk. Även detta behöver vi prata om och arbeta med, inte bara förbjuda.

Vårt uppdrag utifrån Lgr11, gäller även på nätet, och hur kan vi jobba med det?

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr11 Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag).

På URplay finns flera klipp om nätmobbing:

Så använder unga sociala medier – Olle Cox, nätexpert på Friends, föreläser om hur unga använder sociala medier

Att bli mobbad på nätet – Sofia Berne, forskare (om nätmobbing) i psykologi vid Göteborgs universitet, redogör för de tre kriterier som brukar räknas upp för definitionen av mobbning.

Skolans ansvar vid nätmobbing – Caroline Dyrefors Grufman, Barn och elevombud (BEO), berättar om skolans skyldigheter, föräldrars möjligheter och barnens rättigheter.

Skolans personal bör nätvandra – Helena Meyer, Nätvandrarsamordnare på Fryshuset, redogör för en rad olika kategorier av näthatare.

Frågor och svar om nätmobbing av unga (I detta klipp skymtas en av Halmstads jämställdhetsutvecklare förbi när hon ställer en fråga 🙂 )

Här hittar du ytterligare klipp från UR som gäller Unga och internet.

Annonser