Jag <3 internet – Statens medieråd

Statens medieråd kommer lagom till höstterminen lansera Jag ❤ internet för högstadiet.

Just nu finns det som arbetsmaterial för mellanstadiet inkl lärarhandledning.

Statens medieråd finns mycket annat väl värt att ta en titt på. Detta är deras uppdrag:
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Här finns information om myndighetens instruktion, insynsråd samt lagar och förordningar.

Annonser