Handbok till medieundervisnng utifrån Lgr11

Statens medieråd har gett ut en handbok om medier i nya läroplanen (Lgr11). Materialet är fritt (gratis) att ladda ner.

20130627-120523.jpg

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 är en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens

Så här står det i inledningen av handboken:
INLEDNING
I de nya kursplanerna till läroplanen Lgr 11 har medier, i form av information och kommunikation en framskjuten plats. I stället för att vara ett enskilt ämne, genomsyrar det nu en stor del av kursplanerna.
Ett nyckelbegrepp i Lgr 11 är digital kompetens. Digital kompetens omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att klara sig i dagens kunskapssamhälle. Hur ser man som lärare till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens? Medie- landskapet förändras hela tiden i snabb takt. Hur ska man vara säker på att ”hänga med” och samtidigt hålla sig till läroplanen?
Den här handboken ger exempel på hur du som lärare ska kunna undervisa om och med medier utifrån den nya kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9 för grundskolan. Vi har arbetat utifrån denna kursplan, men det går självfallet bra att använda övningarna i andra årskurser och ämnen också. Du vet bäst vad som passar dina elever!
Med den här handboken vill vi ge exempel på hur du kan använda medier för att diskutera frågor om allt från demokrati, källkritik och yttrandefrihet till genus och mänskliga rättigheter – och samtidigt träna elevernas digitala kompetens. Lycka till!

Jag ser denna handbok som ett utmärkt material för alla SO-lärare på högstadiet, kanske även för övriga lärare, många övningar funkar att använda på t e x mentorstid.
Jag är övertygad om att övningarna med dess innehåll skulle kännas relevanta och aktuella för våra elever och genom det skapa intresse och motivation för spännande diskussioner och ett ökat lärande.

Annonser