Känner du till EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

Har du koll på EU´s nyckelkompetenser?

De gavs ut som rekommendationer redan 2006 av Europaparlamentet. Rekommendationerna utgår från arbetsprogrammet Utbildning 2010.

Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital. Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Flera av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är av vikt på ett område stöder kompetensen på ett annat. (Källa: Wikpedia)

Här kan du läsa mer om alla EU`s nyckelkompetenser för livslångt lärande.

De åtta nyckelkompetenserna är:

 1. Kommunikation på modersmålet.
 2. Kommunikation på främmande språk.
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
 4. Digital kompetens.
 5. Lära att lära.
 6. Social och medborgerlig kompetens.
 7. Initiativförmåga och företagaranda.
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Visst är det spännande kompetenser som EU sätter fokus på!?

Dessa åtta nyckelkompetenser ska vara ett referensverktyg för EU-länderna och deras respektive utbildningspolitik. EU-länderna bör försöka se till att

  • alla ungdomar efter grundutbildningen har utvecklat nyckelkompetenserna till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet och utgör en grund för vidareutbildning,

  • lämpliga möjligheter ges till unga som behöver särskilt stöd i sin utbildning så att de kan uppfylla sin utbildningspotential,

  • vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet, med särskild prioritet på vissa grupper såsom personer som behöver uppdatera sin kompetens,

  • lämplig infrastruktur finns för vidareutbildning och yrkesutbildning för vuxna, åtgärder vidtas för att säkerställa tillgång på utbildning och arbete och stöd finns för inlärarna själva utifrån deras egna, specifika behov och kvalifikationer,

  • det finns en enhetlighet i tillhandahållandet av vuxenutbildningar genom nära kopplingar till den politik som berörs. (Källa: www.europa.eu)

Skolverket har en skrift om nyckelkompetenserna: Skolverket – Nycklar till ett framgångsrikt liv

Det finns nu ett nytt arbetsprogram, en övergripande strategin för EU:s utbildningspolitik, som heter Utbildning 2020. Mer om det kan du läsa här.

”Utbildning 2020” är en ny strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete som bygger vidare på det tidigare arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”. Det drar upp allmänna strategiska mål för medlemsstaterna, inklusive en samling principer för att nå dessa mål och gemensamma arbetsmetoder med prioriterade områden för varje arbetscykel.

En reaktion på ”Känner du till EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

 1. Pingback: EU´s nyckelkompetens Digital kompetens kopplad till Lgr11 | Rektor Lina bloggar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s