Och så var det där med betygen igen…

Som den skolmotiverade och högpresterande eleven jag var under min grundskoletid såg jag mycket fram emot varje termins sista skoldag då jag skulle få ta emot kuvertet med mina betyg.  I grundskolan gick vi på kvartsamtal och jag fick betyg enligt Lgr80 (”femmorna är tyvärr slut…-systemet”, ja, jag vet att det är en feltolkning utifrån systemet men det var så som lärarna, till min besvikelse, uttryckte sig när jag fick en fyra i ett ämne).

På gymnasiet var jag, 1994, första årskullen som fick erfara betygssystemet med G, VG och MVG. Under hela första året fick jag höra från mina lärare att ”det kommer dröja innan vi lär oss att sätta rättvisa betyg enligt detta system och det måste ni förstå…”. Under gymnasiet hände dock något med min studiemotivation, jag fick andra intressen, och betygen blev inte riktigt lika roliga och intressanta att få varje termin.

Som nyutexaminerad lärare satte jag mina första betyg, utifrån Lpo94, våren 2001. Jag minns inte att jag tyckte det var särskilt svårt, jag tittade på deras olika betyg på proven och gjorde någon form av sammanslagning och medelbetyg. Idag, får jag bara acceptera att det var så jag hanterade betyggsättning där och då, utifrån den förståelse, kunskap och erfarenhet jag hade 2001.

(Sammanställning av de olika skolbetygen i Sverige över tid hittar du här).

Mycket har hänt sen 2001. Vi är inne i ännu ett nytt betygssystem, vi sätter även betyg i fler årskurser och jag har förhoppningsvis blivit lite mer klokare…

Just nu pågår en kommunal revision av reformen gällande betygssättning i åk6 i min kommun. I tisdags var det rektorsintervju som jag deltog i och idag intervjuades sex lärare på min skola. Jag ser fram emot att ta del av revisionens resultat som ska vara klart i feb-14. Huvudfrågan i revisionen är: Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att betyg och bedömning i grundskolan sker i enlighet med gällande lagstiftning?

Betygsättningen för våra 6-9lärare närmar sig. Tankar kring betygen duggar tätt och det är inte allt som är svart eller vitt. Jag har nedan försökt att sammanställa det som vi i skolan har att förhålla oss till när det gäller myndighetsutövandet att sätta betyg.

Skollagen 10 kap (Grundskolan) gällande betyg:

Betygssättning

15 § Betyg ska sättas i grundskolans ämnen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av årskurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för dessa respektive ämnen i årskurs 6. Lag (2010:2022).

16 § Betyg ska sättas 1. i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 i alla ämnen, utom språkval, som inte har avslutats, 2. i slutet av varje termin från och med årskurs 7 till och med höstterminen i årskurs 9 i språkval, om ämnet inte har avslutats, och 3. när ett ämne har avslutats. Lag (2010:2022).

17 § Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

18 § Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnena. Lag (2010:2022).

Betyg innan ett ämne har avslutats

19 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper 1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och 2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. Lag (2010:2022).

Betyg när ett ämne har avslutats

20 § När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om kunskapskrav.

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876).

22 § I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Om det enligt 18 § inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet.

På Skolverkets hemsida, avdelningen Bedömning, finns beskrivning av vårt nuvarande betygssättning.

betyg

Nedan listar jag Skolverkets olika sidor med stöd för lärares betygssättning:

Alla dessa sidor på Skolverket är  värda många besök av varje enskild lärare men jag tänker att det även kräver diskussioner med kollegor för att kunna göra en likvärd och samstämming tolkning.

PedagogStockholm finns i bloggen Lärande och bedömning ett inlägg om terminsbetyg. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har sammanställt ett informationsmaterial för Betygssättning i åk 6-9. Just nu känner jag mig väldigt inspirerad att skapa ett liknande dokument som stöd för våra lärare. Det är inte helt enkelt att hantera all information som finns på olika sidor. Men samtidigt, varför uppfinna något som redan finns 🙂

Annonser

One thought on “Och så var det där med betygen igen…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s