IKT+rektor=sant?

Under de senaste veckorna har jag läst flera blogginlägg och artiklar på nätet om rektors roll vid arbetet med IKT som en naturlig del i vår skola 2014.

Skolverket skriver i artiklen ”Lärarroll stärks vid 1-1satsningar” att skolledningen är avgörande.

Skolledningen har en avgörande roll för hur satsningen fungerar i praktiken, konstaterar Åke Grönlund. Vi kan tydligt se att på de skolor som har en engagerad och kompetent ledning är de allra flesta elever och lärare nöjda. Det gäller också att kunna bemöta den minoritet bland lärarna som är negativa till satsningen för att undvika att utvecklingen bromsas upp. Ofta rör det sig om äldre lärare som arbetat länge på skolan och som kan ha ett stort inflytande bland sina kollegor.

Åke Grönlund menar att skolledningen måste kunna hantera lärarens förändrade yrkesroll och kunskapsbehov för att främja en pedagogisk utveckling som utnyttjar de nya möjligheterna. Det handlar för läraren om att på olika sätt kunna ge eleverna stöd och hjälp och att kunna dra nytta av de digitala mediernas möjligheter i undervisningen.

Computer Sweden har just nu en artikelserie som de kallar för Skolglappet. . I deras artikel Digitaliseringen hänger på rektor skriver de att för lyckas med it i skolan krävs en engagerad rektor.

– Nyckelpersonen är rektorn. Det är avgörande vilket intresse rektorn har av att satsa på utrustning och it som ett pedagogiskt hjälpmedel, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.
– Anser inte rektorn att det här är viktigt uppstår de stora skillnaderna. När det gäller it handlar det om att vara strategisk och långsiktig.

En blogg som jag ständigt återkommer till är Edward Jensingers blogg Edward och skolutvecklingen. Han har skrivit om Fem misstag (utgår från Mark West) som vi gör i skolan kopplat till IKT och Fem lösningar .   De fem lösningarna är ,enligt Jensinger:

1. Teknik blir ett medel för måluppfyllelse
2. Lärare kompletterar tekniken
3. Kollaboration via teknik ger måluppfyllelse
4. Användningssområden för IT blir fokus, inte maskinerna
5. Individualiseringen stödjer elever på elevernas nivå

Han har precis publicerat ett inlägg som heter Framgångskedjan, där han skriver att för ”lyckas med skolans digitalisering behöver alla nivåer i skolans hierarki vara med på banan”.

Edward Jensinger har skrivit om ämnet ”ikt+rektor” även i sin gamla blogg Rektor EdwardLedarskap på IKT-skolor samt Do´s and Dont´s! Jag rekommenderar varmt ett besök!

Jag har länkat till detta youtubeklipp tidigare men gör det igen:

Skolinspektionen har i granskningen IT i undervisningen kommit fram till följande:

 • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.  Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
 • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
 • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
 • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Hur ser jag på min roll som rektor kopplat till IKT?  Jag har ett stort intresse av IKT i undervisningen och det har även blivit en del av min fritid. Så ser det dock inte ut för alla rektorer. Och tur är väl det. Tänk om alla rektorer skulle vara IKT-nördar? Är det vad som krävs för att alla skolor ska lyckas med digitaliseringen? Nej, så tänker jag inte att det är. Dock ser jag inte att IKT är en fluga, utan IKT är verktyg för oss precis som papper och penna. Därför måste vi bli riktigt duktiga med att utveckla IKT i allt vi gör i skolan. Men nej, jag tänker fortfarande inte att rektor behöver vara en IKT-nörd.

Jag tänker  att det finns ett tanke- och förhållningssätt som är sig likt  oavsett vilket utvecklingsarbete det gäller.  (Sedan finns det många teorier kring detta såsom Blossing, Scherp och Timperley men det kanske jag kan skriva om en annan gång).

Utifrån vad jag nämnt i texten ovan har jag försökt att punkta ner det jag tänker (och förstår) just nu kring vad som är av vikt för att vi ska lyckas med IKT i skolan (punkterna står utan inbördes ordning):

 • Sätta en riktning – Skolledaren måste sätta en tydligt riktning med IKT. Vi (mitt närmsta ledningsteam) har haft med IKT som fokusområde under två år och personalen har skrivit medarbetarmål utifrån detta. Vi har formulerat vad vi vill ska hända i undervisningen när våra elever får tillgång till varsin iPad.  Vårt arbete med vår riktning/framtidsbild fortsätter under våren. Som rektor måste jag ha bestämt mig, IKT är viktigt!
 • Grundkunskap – Jag som rektor behöver ha en grundkunskap om IKT i undervisningen (vad, varför, hur)
 • Behov – Vilka behov finns hos eleverna för en ökad måluppfyllelse? Vad behöver lärarna lära sig/utveckla utifrån det?
 • Delaktighet – känns alltid viktigt att ha med oavsett vad det gäller.
 • Leva som man lär – Jag tänker att det är viktigt att jag som rektor är ”digitalt” aktiv om jag vill att mina medarbetare ska vara det.
 • Långsiktighet – Håll i och hålla vid. Göra IKT till en naturlig del av skoldagen, både för elever och personal.
 • Erfarenhetsutbyte/nätverka – Ta del av andras erfarenheter, bolla idéer, lära av och med andra, hur har andra gjort, vilka misstag/lärdomar har de gjort? Detta gäller både mig som rektor men även mina medarbetare. Det är 2014 och möjligheterna för lärare att nätverka är enorma. (Läs gärna detta inlägg) Jag tänker att om man ännu inte är en del av det utvidgade kollegiet så har man inte förstått vad man går miste om. Dock måste det finnas på den egna enheten först och främst. Vilka forum finns på skolan för att lärarna ska samverka och byta erfarenheter? Måste jag som rektor organisera för alla forum eller finns det ett ansvar/möjlighet för lärarna att själva organisera för det? (Tänk t ex en facebook-grupp där en grupp lärare ger varandra formativ respons.)
 • Uppföljningar – Var är vi nu? Vad blir nästa steg att ta utifrån den riktning som vi har? Jag tänker att precis som lärarna så behöver vi som rektorer följa upp var våra lärare befinner sig i sin utveckling och förståelse. Det är dock viktigt att inte glömma eleverna i detta. Hur upplever eleverna arbetet med IKT i undervisningen? Lärare kan ha en uppfattning och eleverna en annan och jag som rektor en tredje :).
 • Kompetensutveckling – precis som i det mesta behövs kompetensutveckling/fortbildning, både den skolledning/skola organiserar för men även den kompetensutveckling som den enskilde läraren ansvarar för i sin förtroendetid.
 • Ingen kan avstå – ingen rektor eller lärare kan välja bort IKT. Alla ska med! Att det kan ta lite olika tid är ok, men det är inte ok att någon inte är med på tåget.
 • Samarbeta
 • Omvärldsbevakning
 • Nyfikenhet – både från mig som rektor och från medarbetarna.
 • Våga prova – även detta gäller för mig som rektor och för medarbetarna
 • Fungerande teknik – tekniken måste fungera, annars blir det ett hinder.
 • Se helheter -Vi har många delar i skolan som finns i vårt kvalitetsarbete och som vi aktivt arbetar med. Jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att se helheter istället för delar. Under detta läsår har vi haft tre fokusområden: språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, formativ undervisning och ikt. Detta behöver inte vara tre separata spår utan kan vara en helhet.  Hur arbeta språkutvecklande och formativt med IKT som verktyg?
 • Ompröva – Lärare måste ompröva och göra förändringar.  Uppgifter och undervisning måste förändras och göras annorlunda med IKT som verktyg? Vi kan inte göra samma saker som tidigare och dessutom jobba med IKT. IKT ska inte vara något som görs ”utöver det vanliga”.
 • Tillsammans  – Utveckling, och att utvecklas, är något som vi gör tillsammans i skolan. Det finns lärare som driver på ett sjujäklars utvecklingsarbete i sitt klassrum utan att rektorn har varit inblandad, likväl som det finns rektorer som skapar de allra bästa strategierna och planerna  men utan att elevernas (och lärarnas) lärande påverkas. Jag är övertygad om att det blir som bäst när vi gör det tillsammans. Ingen rektor kan, oavsett IKT-nörd eller ej, driva utveckling på sin skola. Ingen kan luta sig tillbaka och tänka att ”det är någon annans ansvar”.  Vi har alla ett ansvar för att vi ska skapa den allra bästa skolan för var och en av våra elever.

Vad tänker du? Kanske ser du något som saknas? Är det några av punkterna som är motsägelser? Har jag missat någon väsentligt eller håller du absolut inte med?  Jag vill gärna ta del av dina tankar och din erfarenhet.

***

Genom att jag skriver här i bloggen så försöker jag sätta ord på mina tankar. Jag mår bra av att skriva. För mig är det ett sätt att förstå och skapa tydlighet för mig själv vad jag tänker. Vissa saker kan jag applicera direkt i min vardag medans vissa saker är utmaningar och utvecklingsområden. Jag försöker skapa ordning i ett kaos av tankar, frågor och intryck, som jag dagligen får vara en del av,  både via min närhet såsom kollegor och medarbetare men även genom att vara aktiv på nätet i olika forum såsom Twitter och Facebook. Jag funderar, tänker och omprövar. Jag förstår saker utifrån den kunskap och de perspektiv jag har just nu.

Jag ser framemot att läsa detta inlägg efter sommaren för att se vad i mina ställningstaganden jag har omprövat, befäst och/eller övergivit.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s