Vår läroplan och IKT

lgr11

Det är 2014. 2014. Inte 1985, inte 1995. Det är 2014. Har vi en undervisning i skolan där vi använder de verktyg och dess möjligheter som finns idag?

I övergripande mål och riktlinjer, del 2 i vår läroplan står att:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Det står även att det är rektors (dvs mitt) ansvar att:

• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel

Jag har gjort en sammanställning (digitalt +ikt i Lgr11) från våra kursplaner gällande sådant som jag tycker berör IKT/digitala verktyg.

I våra kursplaner återkommer IKT  i så gott som alla ämnen, både i syftestexter och i centralt innehåll.  I det centrala innehållet i ämnet Svenska står det följande saker kopplat till IKT (enligt min tolkning bör tilläggas, jag har fetmarkerat valda delar):

I årskurs 7–9

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Informationssökning och källkritik

• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

• Hur man citerar och gör källhänvisningar.

• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Utifrån detta, vad behöver våra lärare utveckla och lära?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s