Att ta del av forskning

I Facebook-gruppen Skolledare för Skola i förändring lyftes för någon vecka sen frågan ”Hur säkerställer du att lärare tar del av forskning?” Frågan ställdes utifrån en rapport från Riksdagen – Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan – del 1? I inledningen av rapporten står:

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 finns en skrivning om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet [6]. Med detta menas att såväl det som lärs ut (ämnesinnehållet) som skolans arbetsmetoder ska ha stöd i vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Det medför också att skolans medarbetare ska anta och verka för ett kritiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete [7].

I rapportens 7:e del presenteras resultatet av skolledarnas och lärarnas enkät:

En stor majoritet (ca 95 %) av skolledarna tycker att det ingår i arbetsuppgifterna att inhämta kunskap från ny forskning. Däremot är det bara omkring hälften (ca 55 %) av lärarna som anser att det är en uppgift för dem.

Det var många skolledare i gruppen som delade med sig av sina idéer och upplägg:

 • Gemensamma läsecirklar
 • Veckomail från rektor ”Veckans läsning”
 • Månadsbrev med sammanfattning av aktuell forskning
 • Forskning kopplat till medarbetarsamtal och lärarens portfolio

SKL har tillsammans med flera fackförbund enats om att gemensamt arbeta för en skola somvilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De beskriver sin gemensamma programförklaring i denna skrift: Forskning ger bättre resultat i skolan.

De skriver att:

Det är alltför vanligt att den enskilde lärarens utveckling baseras enbart på den egna erfarenheten istället för att på ett systematiskt sätt dra nytta av såväl kollegors erfarenheter som ny utbildningsvetenskaplig kunskap…

…Vi har en samsyn angående forskningens viktiga roll för att nå detta mål och vill med denna programförklaring ta ett gemensamt ansvar för att öka möjligheterna för lärare och skolledare att arbeta på ett sätt som främjar en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I sin programförklaring står:

 1. Forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området, särskilt den praktiknära, är omfattande.
 2. Lärare och skolledare står för en allt större del av den skolrelevanta forskningen.
 3. Vi har en god och systematisk kunskap om undervisningsmetoder och arbetssätt för att förbättra undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse. Denna kunskap tar sin utgångspunkt i de olika forskningsområden som är relevanta för att förklara lärandeprocesser.
 4. Forskning som är relevant för skolan sprids på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.
 5. Alla lärare utvecklas genom att följa aktuell forskning och genom att enskilt och tillsammans med kollegor omsätta detta i det egna arbetet.
 6. Alla skolledare utvecklas som chefer genom att följa aktuell forskning och utöva ett ledarskap som omfattar skolans hela uppdrag.
 7. Lärarutbildningen är tydligt forskningsbaserad och lärarstudenterna kommer väl rustade ut i ett yrkesliv som kännetecknas av ständigt förbättrade arbetsresultat.

I min kommun är vi just i startgroparna för att implementera nya lönekritierier. En av rubrikerna är Utveckling och en underrubrik är: Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten. På tisdagens ledningsgrupp satt vi i smågrupper för att påbörja förståelsearbetet med kriterierna. I min grupp inledde vi med kortskrivning för att alla skulle samla sin tankar kring just denna underrubrik. Vi utgick från höga förväntningar och skrev ner vår egen tolkning av det. Vad innebär det för dig att ”tillägna dig forskning och utvecklingsarbeten?”

Hur gör du? Vilka strategier har du för att ta del av forskning? Hur utgår du från forskning för att ompröva och utveckla?

Ett bra sätt att, både för skolledare och lärare, för att hänga med i aktuell forskning är att prenumera på olika nyhetsbrev. Skolverket och Skolinspektionen . Skolporten rekommenderar jag till en början.

Tips på sidor för att få mer koll på forskning:
Skolverket – Forskning för skolan
Kommunförbundet Skåne – Forskning i korthet
Forskning.se – För dig i skolan
SKL – Forskning och skola

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s