Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Skolverkets hemsida är en guldgruva för allt skolfolk. Jag tycker jag hittar nya saker varje gång jag är inne. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är ett våra fokusområden under detta läsår. Med anledning av det vill jag rekommendera texten ”Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling” på Skolverket.  För att utveckla elevernas språk krävs en helhetssyn på skolans inre arbete och förståelse för elevernas förutsättningar (fetmarkeringarna är mina):

Undervisningen ska utveckla elevers kunskaper i akademiskt språkbruk eftersom många elever inte har möjlighet att möta ett sådant språk utanför skolan.

Alla lärare ska erkänna elevers identiteter och flerspråkighet, och således använda olika språk och erfarenheter i undervisningen. Därmed erkänns klassens mångfald, något som kan öka elevers motivation och självförtroende.

Det är viktigt att lärarna motiverar eleverna genom att visa förståelse för vad de kan och utmanar dem i deras lärande. Att låta eleverna fundera på vad de redan kan samt vad de ännu inte känner till är en bra utgångspunkt för lärande. Det handlar även om att utveckla elevers förmåga att verbalisera sina språkliga och andra svårigheter.

Samtliga lärare ska hjälpa eleverna med språkutveckling, skapa kommunikativa lärandemiljöer och ge eleverna tydliga instruktioner och vägledning (t.ex. om hur man skriver labbrapporter, instruktioner, recensioner, uppsatser o.s.v.). Att tydligt presentera lektionsstrukturen och målen ger eleverna stötning. Exempelvis ska man presentera viktiga begrepp och ingående arbeta med deras innebörd och användningsområden.

Lärarna ska ställa öppna frågor och ge mycket visuellt och taktilt stöd t.ex. genom bilder, grafer, musik, tidningar, språkspel, laborationer, tredimensionella objekt. Eleverna ska ges möjlighet att själv definiera och skriva om relevanta begrepp.

I lärandesituationer ska man använda en mängd olika läromedel samt kontextualisera och begripliggöra abstrakta fenomen och begrepp som är relaterade till undervisningsämnet. Detta innebär inte att lärarna ska förkorta texter, byta ut lässtoffet mot föreläsningar eller sänka kunskapskraven. Ett sådant scenario kan leda till att eleverna tappar intresset för ämnet och inte får tillräcklig stimulans och utmaning.

Artikeln utgår från boken Språkinriktad undervisning .

Vidare har Skolverket en fantastisk resurs gällande Språkutvecklande arbetssätt, där finns länkar till filmklipp, diskussionsmaterial, checklista, publikationer mm.

Några av frågorna i checklistan för ett språkutvecklande arbetsområde är:

  • Får eleverna möjlighet att muntligt bearbeta innehållet?
  • Får eleverna möjlighet att skriftligt bearbeta innehållet?
  • Ges goda möjligheter till interaktion och utvecklande samtal? (Parvis,smågrupper, lärare-elev, helklass)
  • Stöttas eleverna vid läsning av texter innan, under och efter läsningen?
  • Stöttas eleverna när de skriver genom att läraren visar modelltexter och leder gemensamt skrivande?

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s