Mer förberedd än rädd

Fredagens fokus på Naturskyddsföreningens höstkonferens var lärande för hållbar utveckling. Innan jag skriver vidare så vill jag hitta en definition av just hållbar utveckling. På Wikipedia står: Hållbar utveckling har till mål att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Den innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

I en FN-rapport, kallad Brundlandrapporten, från 1987 finns definitionen ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.

Det känns självklart att miljöperspektivet i läroplanen måste lyftas fram tydligare än vad vi gör idag. Vad är det vi inte förstår som gör att vi inte synliggör detta mer? Jag vet faktiskt inte, men tanken finns med mig, jag kommer inte att släppa den.

 

Det var en perfekt start på fredagsmorgonen. Bandet Kolonin inledde och spelade fantastisk musik.

IMG_6120

Dagens moderatorer var Svante Axelsson, generalsekr Natursskyddsföreningen och Kitty Ehn, klimataktivist och nationalekonom. Dagens hashtag var #framtidensskola.

IMG_6122

Förste talare var Johanna Sandahl, ord Natursskyddsföreningen. Hon tycker det är dags att växla upp och att vi måste agera nu, nu, NU! Trots att vi har lösningarna så händer det för lite. Hon tog upp fyra krav för att skolan på allvar ska kunna bidra för en hållbar framtid:

  1. Obligatoriskt hållbarhetslyft  – det behövs mer stöd och kompetensutveckling för pedagoger
  2. Skolinspektionen bör börja granska hur skolan arbetar med hållbar utveckling utifrån lgr11.
  3. Nyexade lärare behöver kunskap om hållbar utveckling.
  4. Kommuner och fristående huvudmän måste se hållbar utveckling som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

I kunskapsöversikten Hållbar utveckling i skolan – var god dröj, beskrivs dessa förslag mer utförligt.

Personligen är jag osäker på just ”lyft”. Vi har matematiklyftet och kommande läslyft. Att det finns stöd och kompetensveckling däremot känns naturligt. Skolverket bör utveckla sin hemsida. Men, 93% av allt Skolverket är regeringsuppdrag. Så det gäller att vår regering gör kloka val. När det gäller Skolinspektionen så känns det naturligt att Skolinspektionen granskar det som är vårt uppdrag, om det så är hållbar utveckling eller t ex elever i behov av särskilt stöd. Lärarutbildningen är ett kapitel för sig. En av panelerna bestod av lärarprogramsansvariga från Malmö, Göteborg och Stockholm. Ingen av dem var direkt nöjda med lärarutbildningen kopplat till hållbar utveckling och ansåg att det fanns mer att göra. Till sist, hållbar utveckling kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet, klart att det måste ingå där. Det är många delar i vårt uppdrag som inte ryms i det kvalitetsarbete som vi har idag. Kanske för att vi se ser det som fler delar än helheter? Jag skulle gärna vilja ta del av andra tankar kopplat till hur man systematiserar och kvalitetssäkrar de fyra perspektiv som nämns i inledande kapitel i vår läroplan.

fridolin

På plats var även vår nya utbildningsminister, miljöpartisten Gustav Fridolin. Fantastiskt att få höra honom live och han är verkligen en otroligt duktiga talare, enligt mina kriterier. Han inledde sitt tal med ”Byt livsstil, inte klimat”. Han menade att vi kan inte bara prata om prestation och mätningar om vi inte samtidigt pratar om vilka förutsättningar de har som ska leva upp till prestationerna. Många ungdomar idag mår dåligt och till stor del beror det på en oro över framtiden, över vilken värld de kommer att växa upp i. Han hänvisade till en avhandling från Örebro som visade att de som vet mest om klimatförändringar, är de som känner minst oro . Ju mer man vet, ju bättre förutsättningar att må bra. Han slutkläm, som han brukar använda sig av, är att skolan ska ge varje barn makt över sitt liv.

IMG_6148

Anna Mogren, doktorand Karlstad Universitet, forskar kring implementeringen av lärande för hållbar utveckling. Hon visade en bild som åskådliggjorde skillnaderna mellan transmissivt och transformativt lärande, en organiserade stenläggning med likadana stenar och en mer frilagd stenläggning med olika storlekar och olika sorters stenar. Hennes forskning visade att ju mer transformativt lärande det fanns på en skola, ju mer trivdes lärarna och upplevde det mer lustfyllt.

IMG_6118

Med på konferensen fanns även en hel del energitjuvar, hämtade från materialet Energifallet.

Under hela dagen var det några begrepp som var återkommanade: ämnesövergripande, tvärvetenskap, holistiskt samt samverkan med närsamhället.  För mig går dessa ord hand i hand och beskriver en skola som engagerar och motiverar elever och lärare, en skola enligt vår läroplan lgr11. En skola för framtiden som gör våra elever till världsmedborgare. En sådan skola vill jag att vi ska ha.  En skola som jag vill att våra elever ska få längta till! En av föreläsarna, Anders Jidesjö, ställde frågan ”Är allt relevant i skolan?”. En mycket viktig och adekvat fråga i dagens skola. Anders visade forskningsresultat som beskrev att de länder som presenterade höga värden i PISA hade elever som inte var särskilt intresserade, medan de länder som hade lågt resultat hade elever som var mycket intresserade.

IMG_6132

IMG_6135

Intresset ökar ju längre åt höger man kommer. Det röda visar flickor och det blå pojkar. Överst står utvecklingsländer, de med lågt resultat i PISA (men högt intresse).

 

Vi fick ett smakprov på en skola som lyckats med att engagera och motivera elever. Lärare och rektor från Globala Gymnasiet i Stockholm, vars slogan är just Utbildning för hållbar utveckling, gav en snabb presentation av upplägg och innehåll. Ett spännande koncept och upplägg av undervisning och organisation som jag gärna hade lyssnat mer på.

En tanke jag fick under dagen var att undersöka vilka miljömål som Halmstad kommun har. Vad finns i kommunens miljöarbete som kan stödja vårt arbete med hållbar utveckling i skolan? Vet du vad det finns för miljömål i din kommun? Om så, hur arbetar ni med dem? Hemläxa för min egen del. utv

Hållbar utveckling kommer finns kvar i mina tankar framöver och jag funderar över hur vi ska skapa helheter, både för lärare och elever. En spännande utmaning och uppgift vi alla delar. Vi måste få våra barn och ungdomar att känna sig förberedda inför framtiden, inte rädda. I detta ligger att de ska känna sig trygga och starka som individer,  att de ska kunna göra egna val och ha hopp och tilltro till framtiden, både sin egen, samhället och världen. Detta är ett av våra viktigaste uppdrag.

(viss reservation för att jag kan ta feltolkat någon talare, det var mycket som sades och allt hann jag inte med att få ner på pränt)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s