Beskriv din undervisning – 2015

I juni förra året skrev jag ett inlägg ”Beskriva sin egen undervisning” och nu är det dags för lärarna att skriva igen.

Dels är det ett underlag för medarbetarsamtalet men framför allt en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete, både utifrån ett individperspektiv men även utifrån att fånga ett nuläge av hur lärarna beskriver sin undervisning och vilken effekt årets fortbildning har haft. Vi får även möjlighet att fånga in vad lärarna bedömer som sina egna behov inför nästa läsår. Behoven ska bygga på vad lärarna behöver lära/förstå mer för att eleverna ska utvecklas (väldigt förenklad Timperley 🙂 ) I ämneslagens analyser är dessa frågorna mer tydligt ställda.

Vi har även påbörjat ett arbete med att synliggöra skolans kultur. Det första vi gör är att lärarna, individuellt, beskriver skolans undervisningskultur och fortbildningskultur. Återkommer mer till detta i ett annat inlägg. Vid uppstarten av kulturarbetet visade vi bilden med stenhuggaren som hackar sten/ alt bygger katedral och nu vill vi komma åt var en av lärarnas tolkningar av att hugga sten alt bygga katedral.

 

Beskriv din undervisning/ditt lärande som varit under 2014-2015

När du besvarar frågorna kan du utgå från triangeln nedan. Dels utifrån vad du gjort för att möta alla elever samt vilka extra anpassningar du gjort.

  • Vilka strategier och arbetssätt har du utvecklat i din undervisning under detta läsår?
  • På vilket sätt ser du att dessa strategier och arbetssätt ger resultat för elevernas måluppfyllelse?
  • Beskriv hur du, utifrån din undervisning, möjliggör för eleven att veta vad hon/han kan.
  • Hur låter du elevernas visade kunskaper påverka din planering och undervisning?
  • Beskriv vilka aktiviteter du skapar så att eleverna lär av och med varandra?
  • Beskriv hur du tolkar bilden med stenhuggaren? Vad är ”dina stenar” resp ”din katedral”?
  • Vad ser du är ditt utvecklingsbehov inför nästa läsår? Vad behöver du lära dig/förstå mer om?

undervisning som möter allakatedralbygger

 

 

 

 

 

 

 

(Katedralbyggaren-bilden är lånad från http://businesspower.dk/ )

 

 

 

 

 

 

Digitalt verktyg för att boka samtal/möte

Ett smidigt verktyg för att boka in t ex utvecklingssamtal och medarbetarsamtal är Doodle.com. Jag har ännu inte själv använt det, inte mer än att boka in tjejträffar med gamla studiekompisar. Ett smidigt sätt för att få koll på vilka datum då flest kan träffas. Dock går det även att använda för att boka in enskilda samtal/möten. I klippet nedan visar jag hur det fungerar, lycka till!