Digitala skollyftet är nu igång! (Uppgift 1 och 2)

Nu så är Digitala skollyftet äntligen igång!

Här kan du läsa mer om vad Digitala skollyftet är för något och om upplägget.

Den första uppgiften är att skriva en presentation så här kommer min i punktform:

 • ma/no-lärare 1-7, efter lärarlyft även behörig i matte för åk 8-9 ( mycket viktigt 😉 )
 • arbetar just nu som rektor (mitt 3:e år på heltid) (åk 4-9)
 • bor i Halmstad
 • 2-barns mor
 • Twitter @linatannerfalk
 • nyfiken
 • intresse av IKT som ett verktyg i lärandet
 • går första terminen på rektorsprogrammet
 • mamma till två barn
 • ursprungligen från de småländska skogarna i Älmhults-trakten
 • tycker att alla vi i skolan behöver bli bättre på att visa vad vi gör!
 • gift med en lärare
 • vill dela mer
 • storasyster
 • längtar då och då efter att vara lärare igen
 • bloggar
 • har ibland mitt jobb som hobby…
 • önskar ännu mer kollegialt lärande/samarbete
 • vill alltid lära mig mer om fler saker

Mina mål med Digitala skollyftet:

 • utvidga mitt kollegium och kontaktnät
 • prova nya digitala verktyg som jag inte provat tidigare
 • hitta strategi för hur jag kan använda mig av mina nyvunna kunskaper i mitt uppdrag som rektor.

Kolla in denna toppenfilm på 2,5 min från Emil Jansson om det utvidgade kollegiet