Mentimeter

mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat verktyg där man, enkelt beskrivet, ställer frågor och låter andra svara utifrån förinställda svarsalternativ. Svaren syns som ett diagram i realtid, dvs så snart någon svarat på frågan ändras staplarna i diagrammet. Mentimeter finns både som gratis- och betalversion.

I min funktion som rektor har jag (och mina kollegor) använt Mentimeter vid flera tillfällen tillsammans med personalen vid studiedagar och arbetsplatsträffar för att göra utvärderingar och fånga in tankar. Ett enkelt och smidigt verktyg som är användarvänligt.

Mentimeter fungerar för alla som har tillgång till internet. Man kan välja att låta elever svara under lektionstid eller så kan man låta dem svara på frågan som en ”läxa”. Man behöver inte svara individuellt utan det fungerar alldeles utmärkt att man först tänker själv kring en frågeställning och sedan samtalar i par för att därefter gemensamt välja ett svar. Man behöver ingen dator eller surfplatta för att kunna använda Mentimeter utan eleverna kan svara med hjälp av en smartphone.
När man svarar på en fråga i Mentimeter så är man anonym.

Här är ett klipp som jag gjort för att visa enkelheten i verktyget:

Jag ser flera användningsområden för Mentimeter. Några av dem är:

– utvärdering under tiden av ett arbetsområde för att ge läraren feedback på hur elevernas lärande går framåt (liknande exit tickets/cards).

– utgångsläge inför en diskussion. Frågan t ex kan vara ett matteuppgift med flera olika svarsalternativ och utifrån det kan elever sedan resonera.

– utvärdering i slutet av ett arbetsområde

– klassråd

– Frågan går att använda i omgångar, dels för att göra ett nuläge (förprov) och sedan för att utvärdera.

Fler länkar om Mentimeter:

Camilla Lindskog har i sin blogg IKT-skafferiet skrivit ett inlägg om Mentimeter

Tove Andersson har, i sin blogg IKTsidan, skrivit inlägg om Mentimeter.

Digitalt verktyg för att boka samtal/möte

Ett smidigt verktyg för att boka in t ex utvecklingssamtal och medarbetarsamtal är Doodle.com. Jag har ännu inte själv använt det, inte mer än att boka in tjejträffar med gamla studiekompisar. Ett smidigt sätt för att få koll på vilka datum då flest kan träffas. Dock går det även att använda för att boka in enskilda samtal/möten. I klippet nedan visar jag hur det fungerar, lycka till!

 

Kunskap och kompetens finns i huset!


På vår senaste studiedag hade vi ett pass där lärarna själva fick delge varandra exempel på hur IKT kan vara ett naturlig del i undervisningen. Vi la ut en förfrågan till lärarna vilka som skulle kunna delge kollegor något som de provat gällande IKT och fick napp (och jag vet att det finns ännu fler som skulle kunna beskriva och delge kollegor). Jag tycker det är en  fantastiskt styrka när lärarna inspirerar varandra och delger sina erfarenheter. Kunskapen och kompetensen finns i skolan och försvinner inte iväg med någon gästspelande föreläsare. Det finns möjlighet att prata vidare om det som sagts vid formella och informella mötesplatser.

Vi har haft liknande upplägg på tidigare studiedagar och jag tänker att vi behöver fortsätta att organisera för denna typ av kompetensutveckling, att lära av och med varandra på hemmaplan, att synliggöra den kunskap och kompetens som finns inom våra egna väggar, en viktig del i en lärande organisation.


Nu till de verktyg som visades, perfekta i den formativa undervisningen: Kahoot, Zaption, Plickers , BookCreator och Showbie.

Kahoot är ett responsverktyg, som en interaktiv frågesport, som fick hela kollegiet att engageras. Klok tanke att låta eleverna göra samma ”test” två gånger, med bearbetning mellan,  för att synliggöra förbättring. Ett lustfullt verktyg som fick igång oss rejält.

Lotta skriver om hur hon använt Kahoot här.


Zaption är redigeringsverktyg där du kan skapa egna interaktiva filmklipp, t ex  egna stopp i ett videoklipp, lägga in faktarutor och olika frågor som eleverna ska svara på under tiden som de tittar på filmen. Som lärare kan du följa vilka elever som tittat på filmen och hur det gått för dem när de svarat på frågorna.


Plickers är ett responsverktyg som funkar toppen utan att eleverna har tillgång till någon teknisk utrustning. Det enda som behövs är att varje elev har ett individuellt papper (skrivs ut från hemsidan) och att det finns en iPad/iPhone som kan scanna av elevernas svar.

plickers

På varje papper finns en figur liknande denna, men alla är individuella. På sidorna står A, B, C, D. Utifrån vilka frågor som ställs vrider eleven på pappret så att ”rätt” bokstav kommer uppåt. iPaden scannar sedan varje individuell figur. Vi fick prova det med lärarna och det gick otroligt smidigt när alla figurer scannades. En annan fördel var också att vi inte kunde se vad de andra svarade, så risken för ” kompistrycket” försvann helt.

Skolappar finns en recension för Plickers. Det behövs en app att ladda ner för att scanna av svaren. Camilla Askebäck Diaz har skrivit ett blogginlägg där hon beskriver hur man använder Plickers.

 

Book Creator och Showbie har jag skrivit tidigare om i bloggen. (Klicka på länkarna).

 

IKT som verktyg – ur ett rektorsperspektiv

I onsdags arrangerade Datastudion Kärnhuset Torg-IT än en gång. Torg-IT bygger på ett antal seminarier a´30 min där olika delar av förvaltningens verksamhet får en möjlighet att inspirera kring IKT. Denna gång fanns det 12 olika seminarier att välja på varav jag stod för ett,  IKT som verktyg – ur ett rektorsperspektiv. Tyvärr ekade det tomt i rummet på kollegor, så när som på en, övriga som lyssnade jobbar med it-stöd på ett eller annat sätt. Skolverket skriver: ”Skolledare och chefer spelar en viktig roll för att införandet och användningen av it i skolan blir lyckat. Ledningens engagemang och strategiska vägval har enligt forskning och erfarenhet visat sig ha största betydelse”. 

Det vi gör spelar roll. Hur vi agerar, vad vi planerar och iscensätter med vår personal, det spelar roll. Dock är det ju så att vi rektorer, precis som lärare, har många bollar att jonglera med samtidigt. Om vi ser delar, istället för helheter, så blir vårt uppdrag omöjligt och det stångas vi nog alla dagligen med. Jag vill se helheter och där ingår IKT som ett naturligt inslag.

Jag hade förberett en prezi till seminariet och utifrån den gjort en inspelning:

 

Titanpad – digital samarbetsyta

Titanpad är en digital samarbetsyta som är perfekt för elever att skapa gemensamma texter, en yta för att skriva tillsammans, ett gemensamt lärande.  Det kan vara att elever ska samarbete kring olika frågeställningar för att diskutera tillsammans eller för att skapa en längre text/arbete tillsammans. Det är enkelt att använda, man behöver inte ha något konto. Som lärare kan man skriva in frågeställningar i ”paden” i förväg beroende på hur man vill använda det. Det finns även en chatfunktion som gör att man kan diskutera under tiden som arbete pågår.

Texten uppdateras i realtid och alla som har tillgång till adressen kan skriva, oavsett var de befinner sig, bara de är uppkopplade och har en dator, iPad eller telefon. Smidigt visst?

Vill du veta mer hur det funkar så kika på mitt klipp:

Socrative – att använda formativt i undervisningen

Jag har tidigare skrivit om Socrative – ett digitalt verktyg som är webbaserat och gratis att använda. Det går att ladda ner app (teacher och student) eller köra direkt via webbläsaren.

Pedagog Stockholm har ett sprillans nytt klipp på 4 min med Katarina Lycken Rüter där hon och hennes elever ger exempel på hur Socrative kan användas formativt i undervisningen.

I ett nr av Nämnaren nu i år finns en artikel med där det beskrivs hur Socrative kan användas i matematikundervisningen.

Tricider – gratisverktyg för brainstorming och frågor

Tidigare idag så läste jag i bloggen Rektor 2.0 ett blogginlägg som heter Elevinflytande riktigt viktigt. I inlägget tipsas om gratis onlineverktyget Tricider, ett verktyg för digital brainstorming.

Jag blev direkt sugen att prova och resultat blev en lite film på 5 min där jag provar och lär mig samtidigt. Ett oerhört lättarbetat och lättöverskådligt onlineverktyg där jag ser otaliga möjligheter att involvera och aktivera såväl elever som personal i spännande diskussioner och brainstormingsfrågor.

Hoppas att det börjar snurra i din skalle utifrån möjligheterna som detta verktyg ger.

Jag tänker att Tricider är ett perfekt verktyg att använda formativt i undervisningen. Genom en fråga kan du som lärare få information om hur eleverna har uppfattat det ni arbetat med och du vet då hur ni ska gå vidare. Du bjuder även in eleverna genom att vara medaktörer och lära av och med varandra, beroende på vilken typ av fråga du använder och hur du väljer att efterarbeta den.

Det finns många gratis onlineverktyg och det jag tänker är viktigt är att även eleverna kan använda sig av dem, inte bara du/vi som vuxna. De kan skapa frågeställningar till sina klasskamrater eller andra grupperingar. Hur tänker du kring det och vilka möjligheter ser du?

Kika gärna även på Triciders egna instruktionsfilm som visar hur lätthanterligt verktyget är.

Tidigare har jag tipsat om:

Showbie – gratisapp för att administrera elevers uppgifter och arbeten

Nu när eleverna i åk 6-7 varit igång med sina iPads i en veckan är det flera som nämnt gratisappen Showbie som ett bra verktyg.

Med hjälp av Showbie kan du skapa uppgifter i olika appar och sedan, med hjälp av Showbie, dela ut den till eleverna som sedan använder Showbie för att skicka tillbaka uppgiften till dig. Det går även att ge respons på elevernas arbeten/uppgifter. Kika in  på Skolappars recension av Showbie för mer information. En perfekt app att inkludera i den formativa undervisningen enligt mitt tycke!

Showbies support finns mängder av korta filmklipp som kan hjälpa dig för att komma igång, eller om du fastnar i något.

Andra som skrivit om Showbie:

 

Förändra skolan med teknik – antologin som är ett måste att läsa

Jag har väntat och väntat, och nu är den äntligen här! Idag kom länken till antologin ”Att förändra skolan med teknik – bortom en dator per elev”.  Boken bygger på erfarenheterna kring UnosUnosprojektet. Det ska bli en spännande läsning att ta sig an, ett måste för en rektor enligt min åsikt.

I sammanfattning står att:

Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?”

SKL´s hemsida kan man läsa:

”Forskningsprojektet Unos Uno visar att både elevers och lärares förmågor och prestationer kan förbättras med hjälp av it i undervisningen. Men det gäller att göra rätt. Och det finns ingen tid att förlora. Nu behövs beslutsamhet av landets kommunledningar, fristående huvudmän samt ett nationellt stöd.”

De beskriver fem utvecklingsområden:

 • Lärarnas digitala literacy
 • Lokal bank med resurser som är känd och används regelbundet av alla.
 • Enhetlig digital lärmiljö som inte bara involverar skolan.
 • Ett ekonomiskt system som leder till att datorer inte används för att ersätta lärare utan som ett verktyg för dem att förbättra undervisningen.
 • Rektorernas förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid.

Vi har ett spännande arbete framför oss och med hjälp av den erfarenhet som nu finns har jag höga förväntningar på framtiden. Men vi måste göra det TILLSAMMANS! Politiker, förvaltning, skolledare och lärare för att det sedan ska påverka våra eleveras lärande positivt.

På Dagens samhälle Debatt har finns i dag en debattartikel  – Alla måste med på skolans IT-resa. I artikeln skriver Maria Stockhaus att:

I praktiken är det enbart i de skolor och kommuner som har förändrat arbetssätten som skolan kan räkna hem vinster. Det räcker inte med att eleverna och lärarna har datorer, pedagogiken behöver också förändras.

Äntligen är våra iPads igång!

I förra veckan kom äntligen våra efterlängtade iPads Air till eleverna i åk 6-7 och nu är det ute och igång i alla klasserna! Det ska bli oerhört spännande att få vara en del av vad som sker i klassrummen, utifrån många olika perspektiv.

När man som lärare ska planera undervisning utifrån att eleverna har ”hela världen i sin hand” skulle jag vilja att man ställer sig själv frågor:

 • Vilka strukturer skapar jag som lärare kring de digitala verktygen? 
 • Hur planerar jag för att eleverna ska lära sig, av och med varandra, med hjälp av de digitala verktygen? 
 • Hur kan jag använda vertyget så att det språkutvecklande arbetet stärks i undervisningen?
 • Hur kan verktyget användas för att utveckla undervisningen formativt?
 • Vilka möjligheter till samarbete och kontakter med omvärlden ger verktyget?
 • Hur arbetar vi källkritiskt?

Det finns många fler frågor att ställa sig och alla kan/ska inte tas på en och samma gång men läraren måste planera för vad som  ska hända i klassrummet. Min önskan är att läraren i sin pedagogiska planering använder sig av de digitala verktygen för att skapa en undervisning där verktyget blir mer än en skrivmaskin. Vi har, precis som Steinberg skriver i sin bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”, öppnat Pandoras ask. Att som lärare finna svar på dessa frågor själv kräver ett enormt arbete därför blir en ”dela-kultur” än mer viktigt. Just denna fråga är ute bland personalen för diskussion just nu. Jag ser framemot att ta del av hur de tänker att de kan lära av och med varandra, av varandras positiva erfarenheter men även av misstag.

Jag är övertygad om att våra elever kommer att ha många kreativa tankar kring hur verktyget kan användas och som lärare måste man vara öppen för det, att låta eleverna få bidra och vara en del i arbetet.

I dagens artikel/inlägg från Skolglappet – Computer Sweden skriver representanter för styrgruppen i forskningsprojektet Unos Uno att IT i skolan lyfter elever och lärare om man gör rätt. Läs gärna mer om UnosUnos här. Håkan Fleisher skriver i ett blogginlägg att ”en-till en är nödvändigt och bra – men utvecklingsbehov finns”.

I dagens #skolchatt på Twitter diskuterades 1-1 friskt och det var en givande flöde att följa.

På skolan har gjort en lista över ett grundutbud av appar för alla elev-iPads: Elev-appar lista -Brunnsåker. Utgångspunkten har varit att grundutbudet till största del ska bestå av appar som inte är ämnesbundna utan som kan användas kreativt i all undervisning. Sedan tillkommer det appar för elever i behov av särskilt stöd, som kommer laddas ner separat.

Med hjälp av iPads i undervisningen ser vi stora möjligheter.

 • Undervisningen utgår från elevens erfarenheter, intresse och behov.
 • Elever som lär tillsammans med och av varandra.
 • Utveckla ämnesintegrering och entreprenöriellt lärande
 • Alla elever får tillgång till verktyg för läs- och skrivutveckling
 • Eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativitet med hjälp av digitala verktyg.
 • Utveckla elevernas digitala kompetens

Jag ser med stor förväntan, nyfikenhet och glädje framemot att få följa och vara en del av våra elevers och lärares lärande på denna resa.