Rapport från SBU – Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

För några dagar sen kom en ny rapport från SBU där de utvärderat tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Utifrån denna rapport är man nu i full gång med att arbeta fram ett faktablad som stöd för lärare i undervisningen.

http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Tester-och-metoder-for-dyslexi-har-granskats/

Modeller för undervisning- cirkelmodellen

För två veckor sen började åter igen UR´s programserie Världens bästa skitskola. I första avsnittet var ett reportage från en skola i Kungälv, Sandbackaskola (länk till artikel på Skolverket), som hade höjt sina resultat (ca 22 min in i klippet) och inga skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Deras specialpedagog beskrev Cirkelmodellen som en modell för att ge eleverna förutsättningar att lyckas bättre i sitt lärande. Samma kväll så tipsades det snabbt på Twitter om Anna Kayas blogginlägg inkl filmklipp där hon beskriver cirkelmodellen och hur hon använt sig av det i undervisningen.

Modellen bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap, att man lär sig tillsammans med andra. Enkelt förklarat innebär cirkelmodellen fyra faser/delar.

 1. Bygga upp kunskap
 2. Studera modelltexter
 3. Skriva text ihop
 4. Skriva egen text.

Specialpedagogen på Sandbackaskolan (i klippet från UR) menar att många lärare i skolan arbetar endast efter fas 1 och 4, och hoppar över fas 2-3. De har höjt sina resultat genom att alla lärare på skolan tar ansvar för utvecklandet av språket, inte bara de lärare som undervisar i svenska. En del i deras förändring av undervisningen är att lärarna jobbar med alla fyra faser i cirkelmodellen. Anna Kaya beskriver de olika faserna mer utförligt i filmklippet nedan.

I veckan som gått har våra lärare på skolan arbetat med sina ämnesanalyser från förra läsåret och vad som ska bli deras utvecklingsområden. Flera ämneslag beskriver att just undervisningen kring skrivandet behöver utvecklas och då passade vi på att visa Anna Kayas filmklipp för hela skaran. Jag tycker filmen går alldeles utmärkt att applicera på alla åldrar och i alla ämnen där eleverna förväntas träna och kunna skriva olika texter, oavsett om det är elever som läser svA eller ej.

Skolverket har en artikel om cirkelmodellen och hur skolan Mariedal har arbetat med modellen för att höja sina resultat.

Bloggen Lärande och bedömning (Pedagog Stockholm) har ett blogginlägg om cirkelmodellen som du hittar här.

Johanna Kristensson, med bloggen Logopeden i skolan, har ett särskilt inlägg om just Sandbackaskolan i Kungälv.

Är du intresserad av att läsa mer om genrepedagogik så besök Nationellt centrum för andraspråks infosida om genrepedagogik.

Sigtunaboxen

IMG_4180

I Sigtuna kommun har man gjort något genialiskt! De har på ett otroligt genomtänkt och proffsigt sätt, i alla fall utifrån det jag förstår, vävt samman formativ undervisning, språkutvecklande arbetssätt och IKT till ett paket – Sigtunaboxen.

Utbildning och hög kompetens är nyckeln för framtiden

Sigtunaboxen är starten för en treårig satsning för högre måluppfyllelse för alla elever i Sigtuna kommun. Utvecklingsprogrammet utgår från kommunens specifika behov, vetenskap och beprövad erfarenhet (Skollagen 1 kap § 5).

Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar, bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess

 • Bedömning för lärande (BFL) är Sigtunaboxens grund

 • Informations- och KommunikationsTeknik (IKT) är nutidens och framtidens verktyg för att utveckla och effektivisera lärandet.

 • Språkutvecklande arbetssätt är ett annat viktigt verktyg för förståelse och ökat lärande.

Litteraturtips – ”Glädjen i att förstå”

På Skolverkets hemsida kan man läsa om ”critical literacy”, med boken ”Glädjen i att förstå” som referens.

glädjen i att förstå

Criticial literacy handlar om:

a) bygga förståelse för ett innehåll med hjälp av språket

b) kunna tolka och jämföra olika textformer

c) få en sammanhållen syn på språk, kunskap, identitet och demokrati,

d) kritiskt granska klass, genus, etnicitet och andra rättvise- och maktfrågor, samt

e) engagera barn/elever i för dem relevanta frågor.

Bergöö och Jönsson skriver att critical literacyarbete måste inkludera följande frågor:

 • Med vilka värderingar skrivs en viss text?

 • Vad försöker texten göra med mig?

 • Vilka röster och intressen finns i texten?

 • Vilka är tysta och frånvarande?

Vanja Lucic, som skrivit artikeln på Skolverkets hemsida, skriver att ”bokens huvudtes är att lärare måste medvetandegöra barnen och eleverna om makt- och kunskapsrelationer som texter av olika slag försätter dem i”. Boken ska främst rikta sig förskoleläraren och lärare i tidigare åren men jag tänker spontant, utan att ha läst boken, att frågorna absolut riktar sig även till de äldre barnen. Detta är frågeställningar som man (även jag) bör ställa mig när jag läser olika texter.

Quizlet – molntjänst för begreppsförståelse

Quizlet är gratis molntjänst där du kan jobba med begreppsförståelse på olika sätt. Som lärare och elev kan man skapa egna quizlet (det kan t ex vara  glosor eller NO-begrepp) för att  sedan arbeta med på olika sätt. Eleverna kan även kan dela med sig av sina quizlets och prova varandras.

quizlet2

Ida Söderman har skrivit en recension på Skolappar om Quizlet som du hittar här.

Quizlet finns även som gratisapp att ladda ner.

quizlet


***

Detta är mitt 4:e inlägg i #blogg100

Favoriter från Twitter

Jag kan inte nog prata positivt om Twitter! För ett tag sen såg jag att Marie Andersson (Öpedagogen) gjorde ett blogginlägg med en samling av några aktuella favoriter från Twitter. Jag gillade idén och gör nu det samma.

Här är en sammanställning på de några senaste tips på länkar/blogginlägg som jag fastnat vid via Twitter:

Tips på blogg – Språkkraft

Jag vill tipsa om Hanna Stehagens blogg Språkkraft. Hanna undervisar i svenska och svenska som andraspråk och har ett stort för IKT och ämnesövergripande arbete.

Här är några av hennes inlägg som jag fastnat lite extra för:

Lektionstips – Att arbeta med stöttning i läsning av svåra texter

Lgr11 gör oss alla till språklärare

Språklig kompetens och mediekunnighet varandras förutsättningar

Följ henne på Twitter @Stehagen

Fantastisk inspiration – Bloggen ”Vi ses i skolan”

Jag vill tipsa om Malin Larssons blogg Vi ses i skolan. Malin undervisar i svenska för åk 7-9.

Malin har även bloggen Flippat klassrum där hon flippar klassrummet som stöd för elevernas lärande och utveckling. Ett av projekten som Malin har på sidan är Projekt Sommarpratarna. Kika in och ta del av elevernas sommarprat, magiskt! Jag önskar att jag hade fått vara elev i Malins klassrum och fått vara med om det skrivande och lärande som Malin visar i sina bloggar och filmklipp.

Här är två av Malins klipp från Youtube. Det översta, där eleverna skrivit sms-micronoveller fick mig att bli glad i hela kroppen och få ”pyttor” på armarna.

Länk till Malins kanal på youtube med ännu fler klipp.

Följ Malin på Twitter @visesiskolan

Skapa digitala böcker med elever

Idag har jag, tillsammans med ett av skolans arbetslag, provat på appen Book Creator. Book Creator finns både som gratisapp och som betalapp (38:-). Det skapades böcker om marulkar och trädgårdar 🙂

Idag har vi ingen en-till-en-satsning på skolan men jag tänker att eleverna kan arbeta ”analogt” dvs med papper och penna under själva skrivprocessen samt göra illustrationer för att sedan t ex använda Book Creator för att skapa själva boken. Att sedan låta boken få mottagare, som inte är läraren eller kompisen brevid, är något som jag vill uppmuntra till. Det går att maila hem, lägga på hemsidor, bloggar osv.

Ett fantastiskt sätt att arbeta med elevernas böcker finns på Bibblis.se, en sidan som görs av Årstaskolan. På Bibblis finns även förslag på romanprojekt som man kan arbeta med i skolan.

Recension av Book Creator finns på Skolappar.nu

Instruktionsvideo:

Är du grym på danska så finns det även en turtorial på danska

Här visar Micke Kring hur man bäddar in sin e-bok i en wordpressblogg (bygger på att man använder molnfunktionen Dropbox),

(Här kan du läsa mer om just Dropbox).