Jag tog en bild av min kompis… Nu då?

I förra veckan läste jag detta inlägg: Hota inte dina barn med internetförbud. Utifrån det känner jag att jag som vuxen har ett stort ansvar att faktiskt kännat till och förstå våra ungdomars vardag, där en stor del är internet. Om jag utgår från mig själv så både börjar och avslutar jag dagen med att kolla nätet på ett eller annat sätt (antingen sociala medier, nyheter eller bloggar). Dock är det nog så att jag förmodligen inte alls rör mig på samma sidor som våra ungdomar gör. Jag tror inte på förbud däremot anser jag att vi har ett ansvar att diskutera med våra ungdomar kring vad vi gör på nätet. (Detta gäller i allra högsta grad även vuxna. Häpnade jag följde #melfest på Twitter i lördags då det förekom riktigt grova uttalande om det mesta gällande de som uppträdde).

Webbstjärnan har gjort en infografik som visar vad vi alla, både vuxna och barn/ungdomar, kan tänka på innan vi publicerar en bild på internet ”Jag tog en bild av min kompis, nu då?”. Ladda ner den här. Sätt gärna upp i arbetsrum och klassrum. Webbstjärnan har även gjort en infografik med rubriken ”Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg”.

(Om du vill få tips om hur du kan göra egna infografik, klicka in hos Johan Lindström så får du flera tips).

Polisen har på sin hemsida, under rubriken Skydda dig mot brott, en avdelning som heter Ha koll på livet på nätet.  Där finns även en ”Testa dig själv”   med frågor där man väljer olika svarsalternativ. Man får återkoppling på svaret, om det är rätt eller fel samt med en kommentar.

UR skriver om internettrakasserier och där finns även flera filmklipp som kan vara intressanta att visa och diskutera med våra elever(även viktigt för oss vuxna att känna till).

Handbok till medieundervisnng utifrån Lgr11

Statens medieråd har gett ut en handbok om medier i nya läroplanen (Lgr11). Materialet är fritt (gratis) att ladda ner.

20130627-120523.jpg

Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11 är en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens

Så här står det i inledningen av handboken:
INLEDNING
I de nya kursplanerna till läroplanen Lgr 11 har medier, i form av information och kommunikation en framskjuten plats. I stället för att vara ett enskilt ämne, genomsyrar det nu en stor del av kursplanerna.
Ett nyckelbegrepp i Lgr 11 är digital kompetens. Digital kompetens omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att klara sig i dagens kunskapssamhälle. Hur ser man som lärare till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens? Medie- landskapet förändras hela tiden i snabb takt. Hur ska man vara säker på att ”hänga med” och samtidigt hålla sig till läroplanen?
Den här handboken ger exempel på hur du som lärare ska kunna undervisa om och med medier utifrån den nya kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9 för grundskolan. Vi har arbetat utifrån denna kursplan, men det går självfallet bra att använda övningarna i andra årskurser och ämnen också. Du vet bäst vad som passar dina elever!
Med den här handboken vill vi ge exempel på hur du kan använda medier för att diskutera frågor om allt från demokrati, källkritik och yttrandefrihet till genus och mänskliga rättigheter – och samtidigt träna elevernas digitala kompetens. Lycka till!

Jag ser denna handbok som ett utmärkt material för alla SO-lärare på högstadiet, kanske även för övriga lärare, många övningar funkar att använda på t e x mentorstid.
Jag är övertygad om att övningarna med dess innehåll skulle kännas relevanta och aktuella för våra elever och genom det skapa intresse och motivation för spännande diskussioner och ett ökat lärande.

Det där med att förbjuda mobiltelefoner…

Som förälder, skolmänniska och vuxen anser jag mig ha en skyldighet att försöka förstå vilken vardag våra barn och ungdomar befinner sig.

Jag har allt mer och mer börjat avsky uttrycket ”de lever i en annan värld” som man ibland kan höra om våra ungdomar. Vi lever alla i samma värld men vi vet, kan och förstår olika om olika saker.

När jag var 14-15 år och kom hem från skolan på eftermiddagarna så ringde jag bästisen, pratade en halvtimme, bestämde att vi skulle ut o gå en runda (för att kunna prata mer). Ofta träffade vi något kompisgäng vid den lokala lilla kiosken och hängde där en stund för att sedan gå hemåt och och sedan sågs vi inte förrän dagen därpå i bussen på väg till skolan. Vissa dagar hade vi väldigt mycket som behövde diskuteras (läs: ältas) och då pratade vi ännu mer i telefon… Min mamma kunde aldrig förstå varför vi behövde prata i telefon hela tiden när vi umgicks hela dagarna i skolan… Men det var så vi gjorde då, 1992 (20 år sen…)
Någon som känner igen sig?

Denna beskrivning tror jag knappt skulle kunna stämma in på någon ungdom idag, när det gäller de sociala kontakterna/umgänget. De allra flesta har idag en mobiltelefon och med hjälp av dem har de kontakt med ett enormt många människor på många olika sätt. De kan dela med sig av tankar, statusuppdateringar, bilder, filmklipp och även ta del av andras. Och detta bara med hjälp av den lilla mojängen ”mobiltelefon”. De bär med sig telefonen överallt och är ständigt uppkopplad.

Jag kan inte låta bli att bli fascinerad av ungdomars vardag idag, vilka möjligheter som finns att ta del av världen och att kunna interagera på så många olika sätt. Jag funderar mycket hur vi i skolan tänker kring detta. Jag anser inte att vi kan bortse från att använda oss av t ex mobilen i undervisningen, i lärandet. Tyvärr hör jag allt mer ofta att lärare (och även föräldrar) vill förbjuda mobiltelefoner i skolan.

Jag kan se att det kan finnas faror (nätkränkningar, otäcka vuxna som lurar osv) men detta får inte skapa förbud eller annat. De allra flesta elever vi har kan netetikett och klarar det alldeles utmärkt.  Vissa människor anser oxå att mobiltelefoner stör undervisningen och arbetsro. Jag får rysningar av detta tänk.
Istället för att förbjuda behöver vi i skolan bli bättre på att utbilda eleverna i nätetikett och hur mobilen kan vara ett stöd i lärandet. Gällande nätetikett finns det finns många färdiga, gratis koncept med lektionsshandledning för alla att ta del av, t ex Surfa lugnt.
Lärare har, genom mobiltelefonerna, fått konkurrens om uppmärksamheten i klassrummet. Detta måste vi i skolan möta, inte genom förbud, utan genom att förstå och använda mobilerna som en resurs. Det ställer högre krav på läraren, att kunna engagera och motivera eleverna. Lärarens ledarskap blir otroligt viktigt.
Eleverna har ”hela världen i fickan”. Ska vi stänga oss inne och isolera oss från omvärlden? Vi har ett uppdrag, utifrån Eu’s nyckelkompetenser, att eleverna ska utveckla digital kompetens. Det rimmar illa med att förbjuda mobiltefonen utifrån det. Det rimmar även illa, att utifrån Lgr11, förbjuda mobiltelefoner.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Alla i skolan har alltså ett ansvar att eleverna ska använda modern teknik som ett verktyg. Ett förbud mot mobiltelefon är inte att ta ansvar för att eleverna ska lära sig använda telefonerna.
Jag utgår i från att man kan lära sig genom att samtala om saker istället för att förbjuda. Diskutera med eleverna. När, var, hur kan mobilerna vara en tillgång i undervisningen? Varför är de en tillgång?

Jag avskyr förbud!

Jag tillhör de många vuxna som har ett stort intresse i det digitala, både i jobb och privat. När barnen var små bloggade jag för att släktingar skulle kunna ta del av vår vardag, jag satt på forum och diskuterade, jag googlar när jag vill veta saker (på gott o ont för en hypokondriker som mig), jag handlar på nätet, jag sköter bankaffärer på nätet, skriver statusuppdateringar, jag följer bloggar, jag använder recept från nätet, instagrammar, läser nyheterna på nätet, jag kollar film och föreläsningar på nätet och mycket annat. Internet är en självklar del av min vardag och levande. Om jag skulle bli fråntagen det av min chef vill jag inte ens tänka på vad konsekvensen skulle bli.

Jag använder internet för att fortbilda mig och hålla mig uppdaterad kring vad som händer i skolvärlden och dess forskning.

För mig är min internetanvändning en del av mig och mitt liv som jag varken kan eller vill vara utan.

Varför ska vi under elevernas skoldag och undervisning utestänga oss från internet och sociala medier? Gör det till en del i undervisningen, hur kan mobilerna vara en resurs för ett ökat lärande utifrån de förmågor och kompetenser som eleverna ska träna och utveckla?

****

Jag ser framemot att vi i skolan blir allt bättre på att dra nytta av elevernas internetanvändning och är övertygad om att vi då skapar en större motivation och lust hos eleverna (vilket i sin tur gynnar deras lärande).

Over and out för denna gång

/ Lina

 

Surfa lugnt

20130627-115646.jpg

Surfa Lugnt vill inspirera oss vuxna att på ett positivt sätt engagera oss i ungas nätvardag.

Så här skriver de på sin hemsida:
Surfa Lugnt har funnits sedan 2005, och vi arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. Fotbollsträningen, Facebook, centrum, skolan eller MSN – det är ingen skillnad. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion, och hänger ihop.

Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Kloka tankar till oss vuxna gällande sociala medier

På SVT finns ett nio minutersklipp med Johnny Lindkvist från Friends. Han jobbar bland annat med Surfa Lugnt.
Klippet hittar du här.

Vi vuxna behöver känna till och förstå hur sociala medier fungerar, med det inte sagt att vi behöver ha konton överallt där våra barn/ungdomar finns. Johnny L ger många kloka tips till oss vuxna/föräldrar/skolfolk. Titta på klippet!

Jag <3 internet – Statens medieråd

Statens medieråd kommer lagom till höstterminen lansera Jag ❤ internet för högstadiet.

Just nu finns det som arbetsmaterial för mellanstadiet inkl lärarhandledning.

Statens medieråd finns mycket annat väl värt att ta en titt på. Detta är deras uppdrag:
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Här finns information om myndighetens instruktion, insynsråd samt lagar och förordningar.

UR Samtiden – Sociala medier i skolan

Nätmobbing har varit ett aktuellt ämne under en längre tid. Detta är en diskussion som vi måste föra på skolorna och arbeta med främjande och förebyggande.  Jag ser dock en risk att rädslan för nätmobbing kan ta över så att vi förbjuder eleverna att använda internet/mobiler när de är i skolan. Jag tänker att skolan har ett ansvar i att eleverna lär sig att vara människor, med allt vad det innebär, både ansikte mot ansikte men även på nätet när våra ungdomar sitter bakom en skärm eller vid en telefon. Vi måste vara ett stöd för våra barn och elever så att de lär sig hantera sina verktyg. Detta gör vi inte genom att t ex förbjuda mobiltelefoner. Sedan vet jag mycket väl att det kan skapa en oro i ett klassrum och skapa dålig studiero pga mobilerna och elevernas nyfikenhet att ha koll på sina sociala nätverk. Även detta behöver vi prata om och arbeta med, inte bara förbjuda.

Vårt uppdrag utifrån Lgr11, gäller även på nätet, och hur kan vi jobba med det?

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr11 Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag).

På URplay finns flera klipp om nätmobbing:

Så använder unga sociala medier – Olle Cox, nätexpert på Friends, föreläser om hur unga använder sociala medier

Att bli mobbad på nätet – Sofia Berne, forskare (om nätmobbing) i psykologi vid Göteborgs universitet, redogör för de tre kriterier som brukar räknas upp för definitionen av mobbning.

Skolans ansvar vid nätmobbing – Caroline Dyrefors Grufman, Barn och elevombud (BEO), berättar om skolans skyldigheter, föräldrars möjligheter och barnens rättigheter.

Skolans personal bör nätvandra – Helena Meyer, Nätvandrarsamordnare på Fryshuset, redogör för en rad olika kategorier av näthatare.

Frågor och svar om nätmobbing av unga (I detta klipp skymtas en av Halmstads jämställdhetsutvecklare förbi när hon ställer en fråga 🙂 )

Här hittar du ytterligare klipp från UR som gäller Unga och internet.

Hur får man använda andras bilder?

Något som jag verkligen behöver bli bättre på är vilka bilder som jag får använda mig av från nätet. Jag vet att många av lärarna på min skola använder sig av bilder och klipp från nätet i sina bildspel och dokument till eleverna. Är alla bilder ok att använda?

Skolverket har skrivit om en upphovsrättsguide för lärare.

.SE har en internetguide om copyright. De har även en internetguide om just Creative Commons.

Mediepass kan man läsa om upphovsrätt.